Przesyłanie wideo innej osobie

Zaloguj się na swoje Konto Klienta. Odszukaj wskazane wideo w zamówieniach. Obok wideo znajdziesz guzik ze strzałką, który umożliwi Ci przesłanie wideo dalej na dowolny adres e-mail.