Czym się różni wersja pojedyncza od zbiorowej?

Wersja pojedyncza skierowana jest do jednego dziecka, zbiorowa do rodzeństwa lub większej grupy dzieci. W wersji zbiorowej znajdzie się to samo co w wersji pojedynczej z uwzględnieniem różnic w konkretnych filmach. W filmie zbiorowym Mikołaj wypowie maksymalnie imiona trójki dzieci, a w opcji powyżej trójki dzieci, Mikołaj zwróci się do adresatów wideo słowami ''Drogie Dzieci''.

Gdy wybierzesz wideo w wersji ''Dla jednego dziecka'' możesz dodatkowo wybrać wiek dziecka.