Kraj zamieszkania dziecka

Jeżeli chcesz aby Mikołaj wypowiedział w wideo nazwę kraju zamieszkania dziecka, zaznacz w kreatorze zamówienia przy polu "Czy dziecko w zeszłym roku dostało film?" opcję ''Nie''. Następnie wyświetli się lista z krajami do wyboru. Nawet, jeśli adresat otrzymał wideo, ale chcesz, aby Mikołaj ponownie wymówił kraj zamieszkania, zaznacz "Nie". Opcja ta nie wpływa na pozostałą cześć fabuły filmu. Zobacz poniżej jak to zrobić.