Jakie zdjęcia dodać do wideo

Na stronie Elfi wybierz wideo. W opisie każdego filmu zobaczysz informacje o zdjęciach, jakie należy przygotować. Po opłaceniu i utworzeniu  wideo możesz dowolnie zmieniać i edytować swoje zdjęcia.

Poniżej znajdziesz podgląd pól zdjęć w pozostałych filmach. Na samym dole strony znajdziesz więcej przydatnych informacji o zdjęciach i wideo.

Jak to działa:

         

Jakie zdjęcia dodawać do pozostałych wideo?


Sekret Mikołaja (wideo pojedyncze)

 • "Zdjęcie dziecka 1", "Zdjęcie dziecka 2", "Zdjęcie dziecka 3" - wstaw 3 różne zdjęcia dziecka lub osoby, której jest dedykowane wideo
 • "Dowolne zdjęcie" - wybierz kategorię zdjęcia i dodaj pasujące do niej zdjęcie
 • "Bliska osoba" - wstaw zdjęcie bliskiej osoby dziecka / adresata wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba

Sekret Mikołaja (wideo zbiorowe)

UWAGA! Do wideo zbiorowego wybierz jedynie te zdjęcia, na których są wszyscy adresaci filmu. Dotyczy to każdego wideo zbiorowego. 

 • "Zdjęcie dzieci 1", "Zdjęcie dzieci 2", "Zdjęcie dzieci 3" - wstaw 3 różne zdjęcia dzieci lub osób, którym jest dedykowane wideo - na każdym zdjęciu musza być wszyscy adresaci!
 • "Dowolne zdjęcie" - wybierz kategorię zdjęcia i dodaj pasujące do niej zdjęcie  
 • "Bliska osoba" - wstaw zdjęcie bliskiej osoby dzieci / adresatów wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba


Choinka Mikołaja (wideo pojedyncze)

 • wstaw 3 różne zdjęcia dziecka lub osoby, której jest dedykowane wideo
 • wstaw zdjęcie bliskiej osoby dziecka / adresata wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba
 • pod polem "dowolne zdjęcie" wybierz kategorię zdjęcia i dodaj pasujące do niej zdjęcie

 

Choinka Mikołaja (wideo zbiorowe)

UWAGA! Do wideo zbiorowego wybierz jedynie te zdjęcia, na których są wszyscy adresaci filmu. Dotyczy to każdego wideo zbiorowego. 

 • wstaw 3 różne zdjęcia dzieci lub osób, którym jest dedykowane wideo - na każdym zdjęciu musza być wszyscy adresaci!
 • wstaw zdjęcie bliskiej osoby dzieci / adresatów wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba
 • pod polem "dowolne zdjęcie" wybierz kategorię zdjęcia i dodaj pasujące do niej zdjęcie


Gwiazdka Mikołaja (wideo pojedyncze)

 • wstaw 3 różne zdjęcia dziecka lub osoby, której jest dedykowane wideo
 • wstaw zdjęcie bliskiej osoby dziecka / adresata wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba
 • pod polem "dowolne zdjęcie" wybierz kategorię zdjęcia i dodaj pasujące do niej zdjęcie

 

Gwiazdka Mikołaja (wideo zbiorowe)

UWAGA! Do wideo zbiorowego wybierz jedynie te zdjęcia, na których są wszyscy adresaci filmu. Dotyczy to każdego wideo zbiorowego.

 • wstaw 3 różne zdjęcia dzieci lub osób, którym jest dedykowane wideo - na każdym zdjęciu musza być wszyscy adresaci!
 • wstaw zdjęcie bliskiej osoby dzieci / adresatów wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba
 • pod polem "dowolne zdjęcie" wybierz kategorię zdjęcia i dodaj pasujące do niej zdjęcie


Dom Mikołaja (wideo pojedyncze)

 • wstaw 2 różne zdjęcia dziecka lub osoby, której jest dedykowane wideo
 • wstaw zdjęcie bliskiej osoby dziecka / adresata wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba
 • wstaw zdjęcie prezentu, który ma otrzymać dziecko/adresat
 • wstaw zdjęcie domu/mieszkania/pokoju dziecka/adresata (Mikołaj wypowie tekst "O, to tutaj mieszkasz.".)

Nie masz zdjęcia prezentu? Kliknij napis "Nie masz takiego zdjęcia?" pod polem prezentu i wpisz zastępczy tekst:

 

Dom Mikołaja (wideo zbiorowe)

UWAGA! Do wideo zbiorowego wybierz jedynie te zdjęcia, na których są wszyscy adresaci filmu. Dotyczy to każdego wideo zbiorowego.

 • wstaw 2 różne zdjęcia dzieci lub osób, którym jest dedykowane wideo
 • wstaw zdjęcie bliskiej osoby dzieci / adresatów wideo; na zdjęciu powinna być jedna osoba
 • wstaw zdjęcie prezentu, który mają otrzymać dzieci/adresaci - WAŻNE: Można dodać tylko jedno zdjęcie prezentu. Jeśli dzieci/adresaci mają otrzymać różne prezenty, scal zdjęcia prezentów w jedno i dopiero dodaj do wideo. Można to wykonać np. w programie MS Paint, który jest zainstalowany na każdym komputerze z systemem Windows.
 • wstaw zdjęcie domu/mieszkania/pokoju dzieci/adresatów (Mikołaj wypowie tekst "O, to tutaj mieszkacie.".) Również tu można dodać tylko jedno zdjęcie. Jeśli chcesz dodać kilka zdjęć, zastosuj metodę podaną w punkcie powyżej.

Nie masz zdjęcia prezentu? Kliknij napis "Nie masz takiego zdjęcia?" pod polem prezentu i wpisz zastępczy tekst:


Elf Fajtłapa (wideo pojedyncze)

 • wstaw 2 różne zdjęcia dziecka lub osoby, której jest dedykowane wideo
 • wstaw 3 różne dowolne zdjęcia odpowiadające kategoriom, które wybierzesz

 

Elf Fajtłapa (wideo zbiorowe)

UWAGA! Do wideo zbiorowego wybierz jedynie te zdjęcia, na których są wszyscy adresaci filmu. Dotyczy to każdego wideo zbiorowego. 

 • wstaw 2 różne zdjęcia dzieci lub osób, którym jest dedykowane wideo
 • wstaw 3 różne dowolne zdjęcia odpowiadające kategoriom, które wybierzesz


Wigilia tuż-tuż (wideo pojedyncze)

 • wstaw zdjęcie domu/pokoju/miasta dziecka / adresata wideo
 • wstaw zdjęcie dziecka / adresata wideo
 • wstaw zdjęcie prezentu, który ma otrzymać dziecko / adresat wideo

 

Wigilia tuż-tuż (wideo zbiorowe)

UWAGA! Do wideo zbiorowego wybierz jedynie te zdjęcia, na których są wszyscy adresaci filmu. Dotyczy to każdego wideo zbiorowego. 

 • wybierz ilu będzie adresatów wideo
 • wpisz imiona adresatów
 • wstaw zdjęcie domu/pokoju/miasta dzieci / adresatów wideo
 • wstaw zdjęcie dzieci / adresatów wideo (na każdym zdjęciu muszą być wszystkie dzieci /adresaci razem!)
 • wstaw zdjęcie prezentu, który mają otrzymać dzieci / adresaci wideo


Taniec Elfów (wideo pojedyncze)

 • wstaw 2 różne zdjęcia dziecka / adresata wideo
 • wstaw zdjęcie prezentu, który ma otrzymać dziecko / adresat wideo

Nie masz zdjęcia prezentu? Kliknij napis "Nie masz takiego zdjęcia?" pod polem prezentu i wpisz zastępczy tekst:

 

Taniec Elfów (wideo zbiorowe)

UWAGA! Do wideo zbiorowego wybierz jedynie te zdjęcia, na których są wszyscy adresaci filmu. Dotyczy to każdego wideo zbiorowego. 

 • wstaw 2 różne zdjęcia dzieci / adresata wideo  (na każdym zdjęciu muszą być wszystkie dzieci /adresaci razem!)
 • wstaw zdjęcie prezentu, który ma otrzymać dziecko / adresat wideo

Nie masz zdjęcia prezentu? Kliknij napis "Nie masz takiego zdjęcia?" pod polem prezentu i wpisz zastępczy tekst:


Wideo dla dorosłego

 • wstaw zdjęcie adresata wideo
 • wstaw swoje zdjęcie lub osoby, która składa adresatowi życzenia
 • wstaw zdjęcie prezentu, który ma otrzymać adresat wideo

Nie masz zdjęcia prezentu? Kliknij napis "Nie masz takiego zdjęcia?" pod polem prezentu i wpisz zastępczy tekst:


przydatne informacje:

 • Dodawane zdjęcia muszą być w jednym z formatów: jpg / jpeg /bmp.
 • W wideo zbiorowym nie możesz podawać wieku dzieci ani miejsca ich zamieszkania.
 • W wideo zbiorowym możesz wybierać imiona tylko w opcjach "dla 2 dzieci" oraz "dla 3 dzieci". Z wyjątkiem wideo ''Taniec Elfów''
 • Do wideo muszą być dodane wszystkie zdjęcia (chyba, że umożliwiono wprowadzenie tekstu zastępczego).
 • W wideo zbiorowym przy wyborze opcji "powyżej 3 dzieci" nie można wybrać imion. Mikołaj zwróci się do adresatów słowami "Drogie dzieci".
 • Niektóre pola w wideo mają nałożone filtry. Oznacza to, że niektóre  fotografie wyświetlą się w filmie w nieco innych kolorach niż pierwotnie dodane zdjęcia.