List dla grupy (klasy) lub dwójki dzieci

Szablony listów na stronie są dedykowane jednemu adresatowi. Możesz samodzielnie zmienić  treść aby dostosować go do kilku osób. 

W przypadku listu Gold pamiętaj, że miejsce na dyplomie jest ograniczone. Zmieszczą się tam maksymalnie dwa imiona. Jeśli dyplom będzie dla grupy, wpisz nazwę grupy w polu "imię i nazwisko adresata" na etapie składania zamówienia.