Termin wydania faktury

Wnioski o wystawienie faktury można przesyłać maksymalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca licząc od daty zakupu. Nie wystawiamy faktur proforma.

Czas wystawienia faktury przez Efli to do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez pracownika odbioru wniosku klienta.