Faktura na osobę prywatną

Prześlij nam poniższe dane:

  • imię i nazwisko
  • pełny adres
  • numer zamówienia/zamówień lub wskaż produkty, na które ma być wystawiona faktura
  • czy na fakturze ma być zawarte pole "odbiorca" (nie mylić z "nabywca", którym jest osoba kupująca) - jeśli tak, należy podać nazwę odbiorcy

Jeśli faktura dotyczy więcej niż jednego zamówienia, wprowadź tu wszystkie numery.

Wnioski o wystawienie faktury można przesyłać maksymalnie do 10 dnia kolejnego miesiąca licząc od daty zakupu.

WAŻNE: W przypadku zakupów realizowanych kodami zakupionymi u pośrednika (Poczta Polska) prosimy o załączenie dowodu wpłaty celem weryfikacji ceny.