Czy można podać własne zalecenia (i inne treści)?

Na etapie personalizowania swojego wideo możesz wybrać następujące treści, które pojawią się w Telefonie od Mikołaja:

- imię (będzie takie jakie wskażesz w wideo),

- zalecenie, które wybierzesz z listy rozwijanej w części "Telefonu od Mikołaja",

- pochwałę, którą wybierzesz z listy rozwijanej w części "Telefonu od Mikołaja",

- zaznaczenie opcji "Czy dziecko napisało list do Mikołaja?" - wówczas Mikołaj wypowie dodatkowe treści podczas połączenia telefonicznego.

 

UWAGA: W części "Telefon od Mikołaja" nie możesz wprowadzić samodzielnie treści z klawiatury. Możesz jedynie wybrać treści dostępne na listach rozwijanych dedykowanych dla tego produktu.